Uitwisseling over duurzaamheid

De jumelage-besturen van De Bilt en Coesfeld hebben besloten het thema Duurzaamheid op de agenda te zetten. Aansluitend bij de Biltse doelstelling om in 2030 tot een Energieneutrale gemeente te komen en het vergelijkbare “Klimaschutz” beleid van Coesfeld zal uitwisseling over en weer tot interessante vondsten, ideeën en innovaties kunnen leiden. In beide gemeenten is allereerst een korte verkenning gedaan van beleid en praktijk en ingezette instrumenten zoals voorlichting, subsidies, belastingprikkels, regulering enzovoort. Snel daarna hopen we vooral te kijken naar interessante nieuwigheden op het gebied van energie, water en afvalstoffen in relatie tot de domeinen Wonen, Werken en Produceren en Mobiliteit en Transport. Met veel aandacht voor hernieuwbare energie. Het spreekt vanzelf dat de jumelage-besturen vooral de rol van de burger en lokale bedrijven voor ogen hebben. Zij overwegen om in 2022 over en weer werkbezoeken te organiseren aan interessante initiatieven op het gebied van energieneutraliteit. En om zomogelijk de  jaarlijkse fietstocht in dat teken te zetten. Maar u hoort spoedig meer hierover.