Uitwisseling initiatieven duurzaamheid

De jumelage-besturen van De Bilt en Coesfeld hebben in 2021 besloten het thema Duurzaamheid op de agenda te zetten. Aansluitend bij de Biltse doelstelling om in 2030 tot een Energieneutrale gemeente te komen en het vergelijkbare “Klimaschutz” beleid van Coesfeld zal uitwisseling over en weer tot interessante vondsten, ideeën en innovaties kunnen leiden. In beide gemeenten is allereerst een korte verkenning gedaan van beleid en praktijk en ingezette instrumenten zoals voorlichting, subsidies, belastingprikkels, regulering enzovoort. In de zomer van 2023 vond de eerste studietrip plaats naar het zo goed als energieneutrale Coesfeld. Zie bericht hierna. In oktober 2024 komt een delegatie uit Coesfeld in De Bilt haar licht opsteken. 

Studiereis energietransitie 2023

 

Coesfeld blijkt een mooi voorbeeld te zijn voor De Bilt als het gaat om klimaatbeleid, de energietransitie, en de bestuurlijke aanpak van deze gemeentelijke prioriteiten. Dat was de conclusie van een studiereis 13 juli 2023 naar onze zustergemeente met actieve leden van energiecoöperatie BENG!, het duurzaamheidsteam van de gemeente, wethouder Krischan Hagedoorn en enkele andere belangstellenden. Onder meer werden een windmolenpark, een zonnepanelen-project en een biogasinstallatie bezocht. De Biltse delegatie werd hartelijk ontvangen door burgemeester Eliza Diekmann, enkele raadsleden en de bedrijfsleiding van Coesfeld Stadtwerke. Dit gemeentelijke bedrijf is belast met de uitvoering van het door de gemeente vastgestelde beleid. Met Coesfeld en de buurgemeente Borken als enige aandeelhouders legt de relatief zelfstandige onderneming accenten op zowel burgerparticipatie en lokaal eigendom als investeringen in windparken, zonnevelden, grote zonnedaken en warmtenetten. Wethouder Krischan Hagedoorn concludeerde dat Coesfeld belangrijke stappen heeft gezet op het gebied van de 'governance' van de energietransitie en de participatie van de bevolking. De Bilt kan er inspiratie uit putten. Wethouder Hagedoorn stelde vast dat Europese uitwisseling en samenwerking zo rechtstreeks bijdraagt aan "onderling begrip, waardevolle kennisdeling en - letterlijk - een betere wereld." Het bezoek zal in oktober 2024 worden gevolgd door een tegenbezoek vanuit de gemeente Coesfeld, die erg geïnteresseerd is in de Nederlandse omgang met mobiliteit en met name het fietsbeleid, waarvan zij op hun beurt veel kunnen leren. 'Een bezoek van de Coesfeldse raad aan de raad van De Bilt zit ook in de pijplijn,' aldus Krischan Hagedoorn.