Communicatie

De Stichting Jumelage Die Bilt-Coesfeld gebruikt diverse communicatiemiddelen. Om te beginnen kun u op deze website met het adres www.jumelage-debilt-coesfeld.nl informatie vinden over actuele en toekomstige activiteiten, achtergronden, doelen, actuele zaken, bestuur en stichtingsraad, enzovoort. 

 

Daarnaast is er vanaf 2023 een nieuwsbrief verschenen, aanvankelijk als PDF en later als HTML-bestand verzonden naar relaties en belangstellenden. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@jumelage-debilt-coesfeld.nl.

 

Verder is er een folder verkrijgbaar op het gemeentehuis.

 

De Stichting prijst zich gelukkig met de ruime aandacht welke onze activiteiten krijgen in lokale bladen zoals De Vierklank en de Biltsche Courant en van RegioTV De Bilt.