Welkom 

De Stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld heet u van harte welkom. Maak hier kennis met onze agenda van actuele en toekomstige activiteiten. Ze zijn uiting van de hechte band tussen de besturen en burgers van beide gemeenten en van een vorm van Europese en praktische samenwerking op lokaal niveau met als onderliggend doel het dienen van de vrede tussen onze beide landen. 

 

Dag van de Jumelage

 

Ruim tweehonderd deelnemers telde de Noordrijnwestfaalse Dag van de Jumelage op 19 januari in Dusseldorf. Een delegatie uit Coesfeld en De Bilt was erbij. Komt er een nieuwe bloeiperiode voor stedenbanden aan? 

"Stedenbanden als uitdrukking van civiele kracht en democratie van onderop in Europa." Zo karakteriseerde de Noordrijnwestfaalse minister Liminski voor Bond en Europese Samenwerking op de Dag van de Jumelage de honderden actieve stedenbanden in zijn regio. "Ze vormen broedplaatsen van nieuwe ideeën....dragen bij aan lokale vernieuwing....en zijn daarnaast een betekenisvol ontmoetingsplatform voor scholieren." Liminski ziet sterk positieve ontwikkelingen bij de stedenbanden, steeds vanuit de intentie om bij te dragen aan vrede, overleg en samenwerking vanuit de burgerij. Allemaal redenen waarom gemeenten in stedenbanden ook mogelijkheden zien voor lokale strategieontwikkeling. Optimisme alom, ook over sterk toegenomen stedenbanden met Oekraïnse gemeenten. Voor een samenvattend Duitstalig verslag van de Dag van de Jumelage volg deze Link.

 

Agenda 2024

Een frisse wind

In de vergadering van de Jumelage-besturen op 2 december werd vooruitgekeken naar onder meer de nieuwe thema’s op de Agenda 2024 van de jumelage: klimaatbeleid en ondernemersperspectief. "We kijken met vertrouwen naar de toekomst." zei jumelage-voorzitter Tine Rigter, terugkijkend op een zeer actief jaar 2023. “In de loop van dit nieuwe jaar verwachten we hier een  delegatie uit de Coesfeld en omgeving, die Biltse klimaat- en energie-initiatieven komt bekijken. Zelf gaan we met een groep lokale ondernemers op studiebezoek in de regio Coesfeld. Dat zijn twee speerpunten op onze Agenda 2024, die we samen met de Städtepartnerschaft Coesfeld hebben opgesteld. Terwijl sportieve, culturele en educatieve uitwisselingen zelfstandlig en op een goed niveau blijven doorlopen. Het jumelage-bestuur zelf gaat meer projectmatig werken en hoopt er helder over te berichten via nieuwsbrief, website en lokale media. De aandacht gaat uit naar een grotere diversiteit van doelgroepen. De bandbreedte gaat van vrolijke darters en beach volleyballers tot nieuwsgierige journalisten en ondernemers. Tine Rigter: "Zo stomen we op naar de viering van Tachtig jaar Vrede en Vrijheid in 2025. Want dat is waar de jumelage uiteindelijk over gaat: Vrede door ontmoeting, overleg en samenwerking.” 

 

Democratie moet je leren

Aan de bijzondere band die zich ontwikkelt tussen Biltse en Coesfeldse scholen is in eerdere nieuwsbrieven al veel aandacht gegeven. De uitwisselingsactiviteiten sluiten steeds beter aan op leerdoelen en ambities.

De jumelage van scholieren en leerlingen beantwoordt tegelijkertijd aan de behoefte aan informele contacten en bijzondere belevingen. Tot de mogelijkheden van middelbare scholen behoren tegenwoordig gemeenschappelijke leerling-bezoeken aan de Vredeszaal in Münster, de Landdag in Düsseldorf, het Europees parlement in Brussel, de Tweede Kamer in Den Haag en zelfs De Rijksdag in Berlijn. Mits goed voorbereid en op voorbehoud van financiering. Democratie moet je leren. Nieuwe Lyceum,  Werkplaats, Iris Mavo en de Patioschool bereiden zich voor. We hopen dat de leerlingen er veel van opsteken. 

Nieuwe deelnemers

uit onverwachte hoeken

 

Ietwat stilletjes dienden zich nieuwe deelnemersgroepen aan voor uitwisseling met Coesfeld uit onverwachte hoeken. Wordt dit een trend? Goed voorbeeld doet volgen. Een eerste en unieke ontmoeting tussen professionals en vrijwilligers van media uit de beide partnergemeenten vond plaats in 2023. De Biltse deelnemers aan die ontmoeting wacht in 2024 een tegenbezoek aan het Coesfeldse dagblad Die Allgemeine Zeitung en aan andere lokale media. Op stapel staan ontmoetingen tussen de lokale organisaties van Voedselbank en Rode Kruis. Een eerste bezoek van de Coesfeldse Voedselbank Die Tafel aan de Biltse voedselbank vond al op 16 november plaats. Zie de foto hierboven. Hier werden veel praktische ideeën uitgewisseld. En dat is ook de bedoeling van het aanstaande bezoek aan Coesfeld. Middels verkennende gesprekken zullen dit jaar ook Biltse en Coesfeldse ondernemers met elkaar in contact worden gebracht. Ook andere beroepsgroepen zullen we graag terzijde staan. 

Nieuwe vormen

Mooi dat er nieuwe vormen van culturele uitwisseling ontstaan, zoals het Vrijheidsfeest van 2022, waarvan we hopen dat ze beklijven. Allereerst gaat het om verkenning. Wie doet er mee en wat is de zin ervan? Wat volgt is aan de deelnemers zelf. Een aardig voorbeeld is de gezellige op de Nederlandse keuken gerichte NL-Kochabend die op 2 februari in Coesfeld plaats vond onder leiding van een prominente kok. Alles samen lekker opeten natuurlijk. Zie het aangehechte artikel uit de Allgemeine Zeitung. Daarbij past aandacht voor de culinaire gids Lekker van de Duitse culinaire journaliste Barbara Steinbauer-Grötsch over de regionale keukens in Nederland. Naar verwachting gaat het festijn Gluren bij de Buren op 16 en 17 maart en onze vermaarde Koningsdag op 27 april gasten uit Coesfeld trekken. Een Coesfelds publiek kan op 2 mei gaan luisteren naar een voordracht van de Nederlandse honorair consul Eduar Hüffner (Münster) over de regeringsvorming in Nederland. Natuurlijk zijn Biltenaren daar welkom, zoals ze op 13 september ook welkom zijn bij een concert van de Koninklijke Biltse Harmonie bij een stadsontvangst van vrijwilligers die in het zonnetje worden gezet. Of bij het bilaterale korenoptreden dat later dit jaar wordt voorzien. Maak er een dagje (of meer) uit van.

Feestelijke onthulling "Europa"

 

 

Zoals De Bilt beschikt over een “Jumelageplantsoen” bij Jagtlust heeft ook Coesfeld een dergelijke blikvanger. Deze zal dit jaar opgesierd worden met de sculptuur “Europa” van Jits Bakker, aangekocht door de Städtepartnerschaft Coesfeld. De feestelijke onthulling zal plaatsvinden op 12 april 2024. Coesfeld heeft tevens het oog laten vallen op een ander werk van Bakker.

Koken en Demonstreren

De Jumelagevereniging Coesfeld toont zich veelzijdig. Het koken van Nederlandse gerechten wordt met plezier onder professionele begeleiding geoefend. Maar als het nodig is omdat antidemocratische krachten zich melden worden de actieborden tevoorschijn gehaald en nemen de leden met duizenden anderen deel aan demonstraties op de markt tegen vreemdelingenhaat en voor vrijheid, gelijkheid en burgerrechten. Omdat het nodig is en omdat het moet!