Jumelage De Bilt - Coesfeld

Het versterken van de banden tussen mensen en organisaties in De Bilt en Coesfeld (spreek uit 'Koosfelt') is het belangrijkste  doel van de Stichting Jumelage De Bilt - Coesfeld. Op 23 april 1977 sloot de gemeente De Bilt een overeenkomst - een jumelage - met de Duitse gemeente Coesfeld. Daarmee gaf de gemeente De Bilt gehoor aan de wens naar meer dialoog en samenwerking in Europa. In die tijd was er nog sprake van onbegrip en verkilling tussen de inwoners van Nederland en Duitsland. De oorlog lag vers in het geheugen en het was niet eenvoudig om de dialoog weer op gang te brengen in het streven naar een duurzame vrede. Na wat verkennende gesprekken staken de gemeenten De Bilt en Coesfeld de hand uit naar elkaar en sindsdien is er sprake van een intensieve uitwisseling. De Stichting treedt in nauwe samenwerking met de gemeente op als aanjager, initiator en facilitator van contacten en ontmoetingen.

 

De jumelage kan als succesvol worden gezien. Er gaat geen week voorbij of de lokale media melden wel iets over de ene of de andere activiteit. Toch zijn niet alle inwoners op de hoogte van de stedenband. De Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld heeft een folder over de stedenband ontworpen, af  te halen op het gemeentehuis (folderrek tegenover de receptie).  Sinds 2012 kunt u ook terecht op deze website met informatie over het jaarprogramma, nieuws en de achtergronden van deze jumelage. Tenslotte zal er een nieuwsbrief verschijnen voor belangstellenden.

 

 

 

 

 


Samenhang in Europa versterken

Met de oprichting van een stedenband gaf de gemeente De Bilt gehoor aan de in de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk levende wens van burgers in heel Europa om de samenhang tussen de Europese landen te versterken, elkaar beter te leren kennen en te respecteren door grensoverschrijdende vriendschapsbanden met elkaar aan te gaan.

Jagtlust - De Bilt
Jagtlust - De Bilt

Het Franse woord Jumelage betekent “stedenband” of “vriendschapsband” in onze taal. De Duitsers spreken van "Partnerschaft." Voor het goed functioneren van een stedenband is het van belang dat de afstand tussen de beide gemeenten niet te groot is en dat men goed met elkaar kan communiceren. De Duitse taal is voor de meeste Nederlanders redelijk goed te begrijpen. De gemeente Coesfeld ligt op 156 kilometer afstand van de gemeente de Bilt, zo’n 30 kilometer voorbij Winterswijk.

 

 

Historie

Plannen voor een verenigd Europa dateren al uit de veertiende eeuw. In 1972 besloot de gemeenteraad van De Bilt zich aan te sluiten bij de Raad van Europa en zich te oriënteren op een internationaal gemeentecontact. In 1974 meldde Coesfeld zich bij de Euregio voor een partnerstad in Nederland wat de aandacht trok van De Bilt.  Toen in 1977 bleek dat het "klikte" in de eerste uitwisselingsgesprekken hebben de gemeenten besloten de jumelage aan te gaan voor een periode van vijf jaar, waartoe in 1978 de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld werd opgericht. Op 23 april 1983 werd op grond van de sterk positieve ervaringen een overeenkomst getekend voor een blijvend partnerschap. Op 12 juni 2003 werd de verbondenheid en vriendschap wederom formeel bevestigd in een derde "oorkonde." In 1991 ontving de Stichting voor haar werk de Jumelage Oscar, in de categorie solidariteit, een onderscheiding voor haar werk voor de Europese gedachte. In De Bilt werd in 1995 ter versteviging van het contact met burgers en organisaties  een stichtingsraad in het leven geroepen als klankbord voor het stichtingsbestuur.