Democratie moet je leren

Aansluiting op leerdoelen

 

Aan de bijzondere band die zich ontwikkelt tussen Biltse en Coesfeldse scholen is in eerdere nieuwsbrieven al veel aandacht gegeven. De uitwisselings-activiteiten sluiten steeds beter aan op leerdoelen en ambities.

De jumelage van scholieren en leerlingen beantwoordt tegelijkertijd aan de behoefte aan informele contacten en bijzondere belevingen. Tot de mogelijkheden van middelbare scholen behoren tegenwoordig gemeenschappelijke leerling-bezoeken aan de Vredeszaal in Münster, de Landdag in Düsseldorf, het Europees parlement in Brussel, de Tweede Kamer in Den Haag en zelfs De Rijksdag in Berlijn. Mits goed voorbereid en op voorbehoud van financiering. Democratie moet je leren. Nieuwe Lyceum,  Werkplaats, Iris Mavo en de Patioschool bereiden zich voor. We hopen dat de leerlingen er veel van opsteken. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0