Profielschets Jongerenambassadeurs De Bilt

We leven in Europa met veel volken bij elkaar, met verschillende talen en gewoonten. Als mensen uit verschillende landen samen dingen ondernemen vergroot dat het onderlinge begrip en de onderlinge band tussen landen. Daarom zijn er in heel Europa zogenaamde “vriendschapsbanden” (jumelages) gelegd tussen gemeenten uit verschillende landen, ook tussen onze gemeente en de Duitse gemeente Coesfeld. De Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld zet zich in om inwoners van Coesfeld en De Bilt samen aansprekende activiteiten te laten organiseren, zoals sportwedstrijden, een gezamenlijke lesdag voor basisschoolleerlingen, samen dansen of creatief bezig zijn of samen fietsen. We doen dat al meer dan 40 jaar!

 

Om meer jongeren bij de jumelage te betrekken en om meer inzicht te krijgen in wat jongeren interesseert, zoeken wij twee of drie Jongerenambassadeurs

Wat is het idee? Samen met jullie collega’s uit Coesfeld bedenken jullie wat leuke, aansprekende activiteiten voor jongeren uit de twee gemeenten zouden kunnen zijn. Denk maar aan dingen die jullie zelf leuk vinden om te doen en waarmee je jonge mensen uit Duitsland en Nederland met elkaar in contact brengt. Zoals sportwedstrijden en festivals of bedenk maar wat… Iets leuks bedacht? Dan ze je er samen de schouders onder om het ook echt te laten gebeuren! We helpen jullie natuurlijk waar nodig. 

 

Wil je deze rol goed kunnen vervullen, dan denken wij dat de volgende dingen belangrijk zijn:

·     Je bent tussen de 16 en 20 jaar oud

·     Je bent enthousiast over het werken aan vriendschap en begrip tussen Europese landen, speciaal tussen Duitsland en Nederland 

·     Je kunt ook andere mensen enthousiast maken!

·     Je spreekt redelijk Duits (niet perfect, maar je kunt je verstaanbaar maken)

·     Je vindt het leuk om samen met anderen dingen te bedenken en te organiseren

·     Je vindt het geen probleem om af en toe een vergadering bij te wonen.

 

Als jij toevallig één of twee vrienden of vriendinnen hebt die dit ook leuk of interessant vinden, dan kun ook samen reageren!

 

Als je meer informatie wilt hebben of echt belangstelling hebt kun je contact opnemen met mevrouw Tine Rigter, voorzitter van het Jumelage comité. Mijn mailadres: trigter@gmail.com. Mail en dan neem ik contact met je op en maken we een afspraak.